En personlig trener (PT) kan gi deg en opplevelse av mestring og progresjon, som kan være vanskelig å oppnå alene!

Med en PT oppdager du fort at du har mer «på lager», og at resultatene kommer raskere.

Våre Ptér er faglig dyktig, oppdatert og har en brennende interesse for trening og å hjelpe andre mennesker til god og bedre helse. Vi er ærlig og har derfor gode resultater med kundene våre, vi er jordnær og ydmyk, men samtidig engasjert og motiverende, bryr oss om kundene våre og legger stor egenverdi i at kundene våre lykkes med å nå målene sine. Vi har forståelse for at alle kunder er i ulik livssituasjon og tilpasser dette, og har respekt for at alle kunder er unike og tilrettelegger trening, råd og opplegg/plan til hvert enkelt individ. Vi vet at for å få gode resultater som varer må man jobbe med hele menneske og alle de ulike aspektene som er med på å utgjøre forskjellen for en bedre helse.

Her finner du oversikten over våre Personlige Trenere.